Season 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour full episode July 20, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour full episode July 20, 2018

  PBS NewsHour full episode July 20, 2018

  PBS NewsHour full episode July 20, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour full episode July 19, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour full episode July 19, 2018

  PBS NewsHour full episode July 19, 2018

  PBS NewsHour full episode July 19, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour full episode July 18, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour full episode July 18, 2018

  PBS NewsHour full episode July 18, 2018

  PBS NewsHour full episode July 18, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour full episode July 17, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour full episode July 17, 2018

  PBS NewsHour full episode July 17, 2018

  PBS NewsHour full episode July 17, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour full episode July 16, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour full episode July 16, 2018

  PBS NewsHour full episode July 16, 2018

  PBS NewsHour full episode July 16, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour Weekend full episode July 15, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour Weekend full episode July 15, 2018

  PBS NewsHour Weekend full episode July 15, 2018

  PBS NewsHour Weekend full episode July 15, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour Weekend full episode July 14, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour Weekend full episode July 14, 2018

  PBS NewsHour Weekend full episode July 14, 2018

  PBS NewsHour Weekend full episode July 14, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour full episode July 13, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour full episode July 13, 2018

  PBS NewsHour full episode July 13, 2018

  PBS NewsHour full episode July 13, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour full episode July 12, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour full episode July 12, 2018

  PBS NewsHour full episode July 12, 2018

  PBS NewsHour full episode July 12, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour full episode July 11, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour full episode July 11, 2018

  PBS NewsHour full episode July 11, 2018

  PBS NewsHour full episode July 11, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour full episode July 10, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour full episode July 10, 2018

  PBS NewsHour full episode July 10, 2018

  PBS NewsHour full episode July 10, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour full episode July 9, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour full episode July 9, 2018

  PBS NewsHour full episode July 9, 2018

  PBS NewsHour full episode July 9, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour Weekend full episode July 8, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour Weekend full episode July 8, 2018

  PBS NewsHour Weekend full episode July 8, 2018

  PBS NewsHour Weekend full episode July 8, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour Weekend full episode July 7, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour Weekend full episode July 7, 2018

  PBS NewsHour Weekend full episode July 7, 2018

  PBS NewsHour Weekend full episode July 7, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour full episode July 6, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour full episode July 6, 2018

  PBS NewsHour full episode July 6, 2018

  PBS NewsHour full episode July 6, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour full episode July 5, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour full episode July 5, 2018

  PBS NewsHour full episode July 5, 2018

  PBS NewsHour full episode July 5, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour full episode July 4, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour full episode July 4, 2018

  PBS NewsHour full episode July 4, 2018

  PBS NewsHour full episode July 4, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour full episode July 3, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour full episode July 3, 2018

  PBS NewsHour full episode July 3, 2018

  PBS NewsHour full episode July 3, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour full episode July 2, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour full episode July 2, 2018

  PBS NewsHour full episode July 2, 2018

  PBS NewsHour full episode July 2, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour Weekend full episode July 1, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour Weekend full episode July 1, 2018

  PBS NewsHour Weekend full episode July 1, 2018

  PBS NewsHour Weekend full episode July 1, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour Weekend full episode June 30, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour Weekend full episode June 30, 2018

  PBS NewsHour Weekend full episode June 30, 2018

  PBS NewsHour Weekend full episode June 30, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour full episode June 29, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour full episode June 29, 2018

  PBS NewsHour full episode June 29, 2018

  PBS NewsHour full episode June 29, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour full episode June 28, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour full episode June 28, 2018

  PBS NewsHour full episode June 28, 2018

  PBS NewsHour full episode June 28, 2018

  Video thumbnail: PBS NewsHour PBS NewsHour full episode June 27, 2018

  PBS NewsHour

  PBS NewsHour full episode June 27, 2018

  PBS NewsHour full episode June 27, 2018

  PBS NewsHour full episode June 27, 2018